Cập nhật tùy chọn (05/11) - Chuyển đổi nhanh Supercell ID và hơn thế nữa!

Cập nhật tùy chọn (05/11) - Chuyển đổi nhanh Supercell ID và hơn thế nữa!

Chúng tôi đã phát hành bản cập nhật  game COC tùy chọn cho các cửa hàng ứng dụng - phiên bản 11.866.12 . Tùy chọn này bao gồm: Thay ...
Comment November 07, 2019Chúng tôi đã phát hành bản cập nhật game COC tùy chọn cho các cửa hàng ứng dụng - phiên bản 11.866.12. Tùy chọn này bao gồm:
  • Thay đổi giao diện người dùng ID Supercell trong Cài đặt;
  • Nút chuyển đổi nhanh cho Người chơi có hơn 2 ID Supercell được lưu vào thiết bị;
  • Đã thêm một nút trong Trò chuyện, cho phép nhanh chóng cuộn xuống phía dưới;
  • Đã sửa lỗi gửi Lời mời bang hội cho bạn bè từ Danh sách bạn bè (gửi lời mời đến Bạn bè không có danh sách thông qua Danh sách bạn bè không hoạt động nếu họ đã tắt Lời mời bang hội. Bây giờ, lời mời đến Bạn bè sẽ luôn hoạt động).
Hãy chắc chắn truy cập vào cửa hàng ứng dụng của bạn và cập nhật lên phiên bản 11.866.12 này nhé. Nếu bạn đang sử dụng Hệ điều hành Android có thể tải ngay File Apk theo liên kết bên dưới

Cập nhật tùy chọn (05/11) - Chuyển đổi nhanh Supercell ID và hơn thế nữa! Cập nhật tùy chọn (05/11) - Chuyển đổi nhanh Supercell ID và hơn thế nữa!Hoàng Quốc Vương8.8stars based on9reviews Chúng tôi đã phát hành bản cập nhật  game COC tùy chọn cho các cửa hàng ứng dụng - phiên bản 11.866.12 . Tùy chọn này bao gồm: Thay ...

Nhận Xét

No comments:

Post a Comment